تیم

با متخصصان ما در ارتباط باشید

متخصصان ما همواره برای کمک به شما آماده هستند

حمید شیخ ویسی

حمید شیخ ویسی

مدیر عامل
امین قدرتی

امین قدرتی

مدیر فنی
رضا دباغی

رضا دباغی

سرپرست بخش سخت افزار