برچسب: پلتفرم های IOT

فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

پلتفرم های اینترنت اشیا (IoT platforms)

پلتفرم های اینترنت اشیا (IoT platforms) پلتفرم به چه معناست؟ در فناوری اطلاعات یا IT :پلتفرم،هر نرم افزار یا سخت افزاری را میگویند که برای