برچسب: پروتکل های داده ای اینترنت اشیا

اسفند ۰۲, ۱۳۹۹

پروتکل های داده ای اینترنت اشیا (IoT data protocols)

پروتکل های داده ای اینترنت اشیا (IoT data protocols) MQTT CoAP DDS AMQP پروتکل های داده ای اینترنت اشیا ما باید داده ها را بین دستگاه