برچسب: نقش زنجیره تامین در شهر های هوشمند

اسفند ۰۲, ۱۳۹۹

نقش زنجیره تامین در شهر های هوشمند (The role of supply chain in smart cities)

نقش زنجیره تأمین در شهرهای هوشمند (The role of supply chain in smart cities)   اتوماسیون تولید، اینترنت اشیاء (IOT)، رباتیک و بالاتر از همه