برچسب: فناوری پزشکی

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

فناوری پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیا(IoT-based medical technology)

فناوری پزشکی، بهداشت و درمان مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT-based medical technology) تکنولوژی IOT کاربرد بسیار زیادی در برنامه‏ های مهم در بخش بهداشت و