برچسب: شهر های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا(IoT-based smart cities)

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

شهرهای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا(IoT-based smart cities)

شهرهای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT-based smart cities) استفاده از فناوری‌های نوین در شهرها، برای بهینه‌سازی کاربرد زیرساخت‏های فیزیکی شهرها (مانند شبکه‏ های جاده‌ای،