برچسب: شبکه های حسگر بی سیم

اسفند ۰۲, ۱۳۹۹

شبکه‌های حسگر بی‌سیم(WSN)

شبکه‌های حسگر بی‌سیم WSN (wireless sensor networks wsn) پیشرفت‌های گوناگون اخیر درزمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی