برچسب: سیستم مدیریت ساختمان (BMS )

بهمن ۱۳, ۱۳۹۹

سیستم مدیریت ساختمان Building Management System)BMS)

سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) Building Management System (BMS) سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) یا سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS ) به سیستمی گفته می شود