برچسب: سلامت و امنیت(Health and safety)

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

سلامت و امنیت(Health and safety)

سلامت و امنیت (health and safety) فناوری در هر صنعتی مانند صنعت سلامت ، کسب وکار، مالی و سایر موارد دخیل است. صنعت سلامت(Health industry)