برچسب: اینترنت اشیاء در صنعت خودرو

اسفند ۰۲, ۱۳۹۹

اینترنت اشیاء در صنعت خودرو (IoT in the automotive industry)

اینترنت اشیاء در صنعت خودرو (IoT in the automotive industry) سیستم‏های نظارت بر وضعیت، ارتباطات V2V و V2I: در صنعت خودروسازی استفاده از برنامه‏ های