برچسب: آینده اینترنت اشیا (IOT)

بهمن ۱۹, ۱۳۹۹

آینده اینترنت اشیا (The future of IoT) (IOT)

آینده اینترنت اشیا (IOT) (The future of IoT) افرادی که از تجهیزات اینترنت اشیا (IOT) برای خانه‌ی هوشمند، مانند سنسورهای حساس به حرکت (Motion sensitive