دسته: تعاریف

تعاریف مفاهیم اینترنت اشیا

فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

پلتفرم های اینترنت اشیا (IoT platforms)

پلتفرم های اینترنت اشیا (IoT platforms) پلتفرم به چه معناست؟ در فناوری اطلاعات یا IT :پلتفرم،هر نرم افزار یا سخت افزاری را میگویند که برای

اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا (IOB)

اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا (IoB) هنگامی که اینترنت اشیا human به بدن انسان متصل می گردد ، می توان آن را اینترنت اجسام

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

چرا اینترنت اشیا(IOT) اهمیت دارد؟

چرا اینترنت اشیا(IOT) اهمیت دارد؟ (?Why IoT matters) اینترنت اشیا به افراد و کسب و کارها  این امکان را می دهد تا با دنیای پیرامون خود

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

سلامت و امنیت(Health and safety)

سلامت و امنیت (health and safety) فناوری در هر صنعتی مانند صنعت سلامت ، کسب وکار، مالی و سایر موارد دخیل است. صنعت سلامت(Health industry)