دسته: تعاریف

تعاریف مفاهیم اینترنت اشیا

فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

پلتفرم های اینترنت اشیا (IoT platforms)

پلتفرم های اینترنت اشیا (IoT platforms) پلتفرم به چه معناست؟ در فناوری اطلاعات یا IT :پلتفرم،هر نرم افزار یا سخت افزاری را میگویند که برای

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

چرا اینترنت اشیا(IOT) اهمیت دارد؟

چرا اینترنت اشیا(IOT) اهمیت دارد؟ (?Why IoT matters) اینترنت اشیا به افراد و کسب و کارها  این امکان را می دهد تا با دنیای پیرامون خود

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

سلامت و امنیت(Health and safety)

سلامت و امنیت (health and safety) فناوری در هر صنعتی مانند صنعت سلامت ، کسب وکار، مالی و سایر موارد دخیل است. صنعت سلامت(Health industry)

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

محیط زیست و تهویه (environment and ventilation)

محیط زیست و تهویه (environment and ventilation) یکی از بزرگ ترین چالش های مهندسی ساختمان ها، مدیریت محیط و شرایط با توجه به عوامل بسیاری