دسته: تکنولوژی

اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا (IOB)

اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا (IoB) هنگامی که اینترنت اشیا human به بدن انسان متصل می گردد ، می توان آن را اینترنت اجسام

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

شهرهای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا(IoT-based smart cities)

شهرهای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT-based smart cities) استفاده از فناوری‌های نوین در شهرها، برای بهینه‌سازی کاربرد زیرساخت‏های فیزیکی شهرها (مانند شبکه‏ های جاده‌ای،

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

فناوری پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیا(IoT-based medical technology)

فناوری پزشکی، بهداشت و درمان مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT-based medical technology) تکنولوژی IOT کاربرد بسیار زیادی در برنامه‏ های مهم در بخش بهداشت و

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

زراعت و دامپروری مبتنی بر اینترنت اشیا (iot based agriculture and animal husbandry)

زراعت و دامپروری مبتنی بر اینترنت اشیا (iot based agriculture and animal husbandry) امروزه با گسترش جمعیت جهان و نیاز به تامین غذا برای انبوه