دسته: اخبار

شهریور ۲۹, ۱۴۰۰

مراقبت های بهداشتی با IOT در سراسر جهان

شبکه اطلاعات الکترونیکی واکسن (eVIN)  در هند: هند بزرگترین برنامه واکسیناسیون را در سراسر جهان اجرا می کند به طوری که سالانه ۲۷ میلیون کودک