نویسنده: رضا دباغی

شهریور ۲۹, ۱۴۰۰

مراقبت های بهداشتی با IOT در سراسر جهان

شبکه اطلاعات الکترونیکی واکسن (eVIN)  در هند: هند بزرگترین برنامه واکسیناسیون را در سراسر جهان اجرا می کند به طوری که سالانه ۲۷ میلیون کودک

فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

پلتفرم های اینترنت اشیا (IoT platforms)

پلتفرم های اینترنت اشیا (IoT platforms) پلتفرم به چه معناست؟ در فناوری اطلاعات یا IT :پلتفرم،هر نرم افزار یا سخت افزاری را میگویند که برای

اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا (IOB)

اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا (IoB) هنگامی که اینترنت اشیا human به بدن انسان متصل می گردد ، می توان آن را اینترنت اجسام

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

چرا اینترنت اشیا(IOT) اهمیت دارد؟

چرا اینترنت اشیا(IOT) اهمیت دارد؟ (?Why IoT matters) اینترنت اشیا به افراد و کسب و کارها  این امکان را می دهد تا با دنیای پیرامون خود