نویسنده: پرند نوین یاران نور

بهمن ۲۲, ۱۳۹۹

کاربرد اینترنت اشیا در گلخانه (IoT application in the greenhouse)

کاربرد اینترنت اشیا در گلخانه (IoT application in the greenhouse) اینترنت اشیا چگونه یک گلخانه را تغییر می دهد! گلخانه ، یک رویکرد کشاورزی شهری

بهمن ۲۲, ۱۳۹۹

هوش مصنوعی (AI) و کاربردهای آن

هوش مصنوعی (AI) و کاربردهای آن (Artificial Intelligence (AI) and its applications) هوش مصنوعی چیست؟ بسیاری از انسان ها هنوز با شنیدن واژه هوش مصنوعی به

بهمن ۲۱, ۱۳۹۹

کاربردهای نظامی اینترنت اشیا (IoT military applications)

کاربردهای نظامی اینترنت اشیا (IoT military applications) اینترنت اشیاء در صنایع نظامی شامل طیف وسیعی از دستگاه هایی می شود که دارای توانایی های مختلف

بهمن ۱۹, ۱۳۹۹

آینده اینترنت اشیا (The future of IoT) (IOT)

آینده اینترنت اشیا (IOT) (The future of IoT) افرادی که از تجهیزات اینترنت اشیا (IOT) برای خانه‌ی هوشمند، مانند سنسورهای حساس به حرکت (Motion sensitive